605288780 biuro@vedertech.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 I 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VEDER TECH Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 13 A 82-522 Sadlinki.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Prezes Zarządu – biuro@vedertech.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 i 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą • Podmioty uczestniczące w realizacji usług i dostaw.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.