605288780 biuro@vedertech.pl

OFERTA

Zakres:

 • Eksploatacja sieci i obiektów wod- kan na zlecenie gmin
 • Wykonawstwo sieci i obiektów wod kan
 • Tłocznie
 • Stacje podnoszenia ciśnienia
 • Oczyszczalnie ścieków,
 • Przewierty sterowane
 • Bezwykopowa renowacja studni i sieci kanalizacyjnych
 • Instalacje przemysłowe
 • Projektowanie
 • Termografia
 • Pomiary termowizyjne
 • Czyszczenie i renowacja zbiorników na wodę pitną.

KONTAKT

Veder Tech Sp. z o.o.

Grudziądzka 13a 82-522 Sadlinki

NIP: 5811961397

605288780

Zgodnie z art. 13 I 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VEDER TECH Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 13 A 82-522 Sadlinki 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Prezes Zarządu – biuro@vedertech.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 i 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą • Podmioty uczestniczące w realizacji usług i dostaw 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

<center><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2364.465960779308!2d18.870332315850234!3d53.656493880045254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4702b7c15b435727%3A0x17534f0ae7ffb3eb!2sGrudzi%C4%85dzka+13A%2C+82-522+Sadlinki!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1517654989468" width="2000" height="350" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --></center>