605288780 biuro@vedertech.pl

OFERTA

Zakres:

  • Eksploatacja sieci i obiektów wod- kan na zlecenie gmin
  • Wykonawstwo sieci i obiektów wod kan
  • Tłocznie
  • Stacje podnoszenia ciśnienia
  • Oczyszczalnie ścieków,
  • Przewierty sterowane
  • Bezwykopowa renowacja studni i sieci kanalizacyjnych
  • Instalacje przemysłowe
  • Projektowanie

KONTAKT

Veder Tech Sp. z o.o.

Grudziądzka 13a 82-522 Sadlinki

NIP: 5811961397

605288780

Zgodnie z art. 13 I 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VEDER TECH Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 13 A 82-522 Sadlinki 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Prezes Zarządu – biuro@vedertech.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 i 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą • Podmioty uczestniczące w realizacji usług i dostaw 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.